Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi kapsamında; Danimarka’da bir dizi ziyaret ve eğitim gerçekleştirildi. Orta ve uzun vadede hava kalitesinin artırılmasına ve hava kalitesinin korunmasında teknik ve bilimsel perspektifin uygulamalarla nasıl buluşturulduğuna yönelik bilgi paylaşımı amacıyla gerçekleştirilen çalışma ziyareti ve eğitimlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Danimarka Çalışma ziyaretleri kapsamında Aarhus Üniversitesi’nde de eş zamanlı bir dizi eğitime imza atıldı. Üniversite eğitimleri kapsamında Uzman Araştırmacı Lise M. Frohn, Uzman Araştırmacı Matthias Ketzel, Uzman Araştırmacı Anne-Sofie Lansø ve Uzman Araştırmacı Ulaş İm, şehir ölçekli modelleme (UBM Modeli), atmosferik dağılım modellemesi (OML Modeli) ve sağlık etki değerlendirmesi (EVA Model Sistemi) konuları üzerinde bilgilendirici eğitimler gerçekleştirdi.

Aarhus Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından Avrupa Çevre Ajansı ziyaret edildi. Ayrıntılı sunumların ve bilgilendirmelerin yapıldığı bu buluşmada AB Yeşil Mutabakatı, Sıfır Kirlilik Eylem Planı ve AB sürdürülebilirlik gündemi ve hava kirliliğine ilişkin (Avrupa’da Hava Kalitesi 2021 Raporu, hava kalitesi konusunda halkın bilinçlendirilmesi, şehirlerde hava kalitesini iyileştirme eylemi)değerlendirmeler  hakkında görüşüldü. Danimarka Atık Yönetim Şirketi ARC temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ayrıca, CityAir kapsamında düzenlenen Danimarka eğitim gezisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kopenhag Büyükelçiliği nezaket ziyareti yapılırken; Kopenhag Belediyesi ziyaret edilerek Danimarka bisikletle ulaşım politikaları hakkında görüşülmüştür.

  • Türkçe
  • English