CityAir Danimarka Çalışma Ziyaretleri 17-21 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Aarhus Üniversitesi’nde eğitim toplantılarının yapıldığı ziyaretler kapsamında CityAir Danimarka Çalışma Ziyaretleri Toplantısı’nda Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe, Hava Kalitesi Yönetimi Çalışmalarından bahsetmiş ve Sn. Ağça Gül Yılmaz detaylı bir sunum yapıldı.

  • Türkçe
  • English