Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi”, Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin artırılması amacıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

31 ilde yerel temiz hava eylem planlarının güncellenmesi, ulaşım, sanayi, şehirleşme ve tarım başta olmak üzere sektörel bazda hava kirliliğiyle mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi ile emisyon azaltımı yol haritasının hazırlanması amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen Çevrimiçi Çalışma Turu’nda, 31 ilden Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ve hava kalitesi ile ilgili paydaş kurumlar, uluslararası hava kalitesi uzmanları ile bir araya geldi.

Emisyon Yönetimi Hakkında Çevrimiçi Çalışma Turu’nda açılış konuşmasını, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe yaptı.

  • Türkçe
  • English