Hava Kalitesi Yönetimi – HEY

Bilginin sürekliliğinin kritik önem kazandığı günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) aracılığıyla  2017 yılında Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sistemi (HEY) kurmuş Bakanlığı sunucularında hizmet vermeye başlamıştır

HEY Sistemi ile hava kirleticilerinin; oluşumu, yayılımı, izlenmesi sürecinin ve kontrolünün belirli ulusal bir sistematik çerçevesinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

“Hava Emisyon Yönetim Portalı” ile; kirletici kaynaklardan veri toplanıp, emisyon miktarları hesaplanarak emisyonların 1km*1km zamansal ve mekânsal çözünürlük ile yurt dışında kullanılan uygulama örneklerindeki gibi Unix tabanlı hava kalitesi modeli kullanılarak akıllı kent sistemi kullanılan şehirlerimizde sokak seviyesinde hava kalitesi haritaları elde edilebilmektedir.

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sistemi sayesinde;

  • hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,
  • kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,
  • bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,
  • hava kirleticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,
  • emisyon toplamlarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı ve
  • tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden izlenebilmesi sağlanmaktadır.

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ)’nin amacı, yaşadığımız bölgedeki hava kalitesi ile sağlığımızı ilişkilendirmemiz için yardımcı olmaktadır.

HKİ değerinin 100 olması genellikle ulusal hava kalitesi standardına karşılık gelir. 100’ün altındaki indeks değeri, genel olarak iyi bir durumun göstergesidir. HKİ değeri yükseldikçe hava kirliliğinin yükseldiği, buna bağlı olarak sağlık riskinin de arttığı düşünülmelidir. 300’ün üzerindeki HKİ değeri ise, hava kalitesinin kötü ve dolayısıyla sağlık riskinin yüksek olduğunu gösterir.

HAVA KALİTESİ İNDEKSİ (HKİ) SINIFLANDIRMA RENKLER
HKİ aşağıda belirtilen aralıkta olduğunda Aşağıda belirtilen renkler ile sembolize edilir
0-50 arası İYİ Yeşil
Hava kalitesinin tatmin edici, hava kirliliğinin çok az olduğu veya sağlık riskinin bulunmadığı anlamına gelir.
51-100 arası ORTA Sarı
Hava kalitesi kabul edilebilir, ancak bazı kirleticilerin, toplumun küçük bir kesiminde orta düzeyde sağlık etkisi olabilir. Örneğin, ozon kirleticisine çok hassas olan kişilerde bazı solunuma bağlı hastalık belirtilerine rastlanabilir.
101-150 arası HASSAS GRUPLAR İÇİN SAĞLIKSIZ Turuncu
Belli bir kesim özellikle belli kirleticilere karşı hassastır. Hassas grubun, genel nüfusa göre daha düşük seviyelerde dahi etkilenmeleri muhtemeldir. Örneğin, solunum rahatsızlığı olan kişiler, ozon kirleticisine maruz kalmaları sonucu daha fazla risk taşırken; kalp rahatsızlığı olan kişiler havadaki tanecik kirleticilerine maruz kalmaları sonucu daha fazla risk taşırlar. (Genel olarak, toplumun büyük kesimi, bu aralıkta etkilenmez.)
151-200 arası SAĞLIKSIZ Kırmızı
Toplumun tüm kesimleri sağlık etkileri ile karşılaşmaya başlayabilir. Hassas gruplar, daha ciddi düzeyde etkilenebilir.
201-300 arası ÇOK SAĞLIKSIZ Mor / Pembe
Sağlık alarmı için bir tetikleme noktasıdır. Toplumun tüm kesimleri, çok ciddi düzeyde etkilenebilir.
301-500 arası TEHLİKELİ Kahverengi
Acil durum alarmı için bir tetikleme noktasıdır. Toplumun tüm kesimleri etkilenecektir.
  • Türkçe
  • English