Partikül Madde (PM):

Mikron (μm) boyutunda katı ve sıvı parçacıkları içerir. PM Kaynakları; ulaşım kaynaklı emisyonlar, yanma ve endüstriyel proseslerdir.

Yer seviyesi ozonu (O3):

Azot oksitler ve uçucu organik bileşiklerin güneş ışığı varlığında reaksiyona girmesi ile açığa çıkar.

Azot oksitler(NOx):

Araç motorlarından ve enerji santrallerinden salındığı gibi, her türlü yanma sırasında da oluşan nitrojen dioksit dahil azot bileşiklerini içermektedir.

Ağır metaller:

Enerji santrallerinde, metal ve galvanik proseslerde, atık yakma ve kömür saflaştırma gibi endüstriyel faaliyetlerde açığa çıkar.

Uçucu organik bileşikler:

Çözücüler, boyalar ve verniklerden, araç egzozlarından, benzin istasyonlarından, belirli endüstriyel proseslerden ve tarımsal faaliyetlerden dolayı atmosfere salınırlar.

PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar):

Endüstriyel faaliyetlerden, araç egzozlarından, benzin istasyonlarından, odun dumanı ve sigara dahil olmak üzere birçok farklı kaynaktan yayılır.

Amonyak (NH3):

Hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerden, endüstriyel gübre üretiminden kaynaklanır.

Karbonmonoksit (CO):

Yakıtların yapısındaki karbonun eksik yanması sonucu oluşur.

Kükürtdioksit (SO2):

Fosil yakıtların yakılması ve belirli endüstriyel faaliyetlerden açığa çıkar.

  • Türkçe
  • English