Aktivite 1.1.a Hava kirliliği Emisyon Envanterlerine İllişkin Önceki Çalışmaların Değerlendirilmesi
RAPOR

Aktivite 1.1.b  Eğitim İhtiyaçları Analizi
RAPOR

Aktivite 1.2 Seçilen İllere Saha Ziyaretleri

Aktivite 1.3 Hava Kalitesi Yönetiminde Gelecekte Atılacak Adımlara ilişkin Strateji Belgesinin Hazırlanması
RAPOR

Aktivite 1.4 Emisyon Faktörlerinin Belirlenmesi
RAPOR

Aktivite 1.5 Paydaşlarla Emisyon Envanteri Çalıştayları

Aktivite 1.6 Emisyon Envanteri Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi
RAPOR

Aktivite 1.7 Emisyon Envanterlerinin Toplanması
RAPOR

Aktivite 1.8 Hava Kalitesi Modellemeleri için Girdi Dosyalarının Hazırlanması

Aktivite 1.9 Emisyon Envanteri Kılavuzlarının Hazırlanması  ve Tercümesi
RAPOR

Aktivite 1.10 Emisyon Envanteri Eğitimleri

Aktivite 2.1 Hava Kalitesi Modellemesine İlişkin Önceden Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi
RAPOR

Aktivite 2.2 İller için Hava Kalitesi Verisinin Değerlendirilmesi
RAPOR

Aktivite 2.3a Kullanılacak Hava Kalitesi Modellerine ilişkin Değerlendirme
RAPOR

Aktivite 2.3b Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal/Yerel Envanterler ve Modeller Arasındaki Bağlantı Konusunda Teknik Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Öneriler Raporu
RAPOR

Aktivite 2.4a 31 il için Hava Kalitesi Modelinin Çalıştırılması

Aktivite 2.4b Seçilen/önerilen Kentsel Modellerin Teknik (Yazılım, donanım, sunucu vb.) ve IT Gereksinimleri Hakkında Rapor

Aktivite 2.5 Hava Kalitesi Modeli Doğrulanma Raporu

Aktivite 2.6 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Modelleme Eğitimi

Aktivite 2.7 Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Modellemesi Üzerine Çalışma Ziyareti

Aktivite 3.1 Hava Kirliliğiyle Mücadele Önlemlerinin Belirlenmesi

Aktivite 3.2 Emisyon Azaltma Yol Haritasının Hazırlanması

Aktivite 3.3 Hava Kirliliğinin Önlenmesi Çalıştayları

Aktivite 3.4 31 Şehir için Genel Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Aktivite 3.5 Temiz Hava Eylem Planları hazırlanması / güncellenmesi

Aktivite 3.6 AB Üye Devletine Hava Kalitesi Yönetimiyle ilgili Çalışma Ziyareti

Aktivite 4.1 Yerel Paydaşlar için Özet Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve Yayınlanması

Aktivite 4.2 Proje Sonuçlarına İlişkin Ulusal Yaygınlaştırma Konferansının Hazırlanması ve Yürütülmesi

Aktivite 4.3 Halkı Bilinçlendirme ve İletişim Stratejisinin ve Eylem Planının Hazırlanması
RAPOR

Aktivite 4.4 Hava Kalitesi ile ilgili Görsel, İşitsel ve Basılı Materyallerin Hazırlanması ve Dağıtımı

Aktivite 4.5 Hava Kirliliği Konusunda Halkı Bilinçlendirme Kampanyalarının Yürütülmesi

Aktivite 4.6 Çok Paydaşlı Halkı Bilinçlendirme Seminerlerinin Yürütülmesi

Aktivite 4.7 Hava Kirliliği Konusunda Halkın Farkındalık Düzeyini Tespit Edilmesi

  • Türkçe
  • English