TR | ENG

Şehir Havası Projesi İçin Gerekli Ortak Çabaların Artırılması

Proje Hakkında

Projenin amaçları şu üç aşamaları kapsar:

  1. Hava emisyon envanter sistemi kapasitesinin “Hava Kalitesi” modellemeleri, HEY Portal, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve diğer tüm “Bilişim Teknolojileri” araçları ile geliştirilmesi.
  2. Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 31 şehrin Temiz Hava Aksiyon Planları’nın (CAAPs) güncellenmesi.
  3. Kırsal bölgelerdeki emisyonu azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığı artırarak hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak önlem paketinin geliştirilmesi.