TR | ENG
Proje Hakkında

Bu projenin genel amacı, AB hava müktesebatının çevre hava kalitesi kapsamında uygulanması ve uygulanmasıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmektir.

Projenin amaçları şu üç aşamaları kapsar:

  1. Hava emisyon envanter sistemi kapasitesinin “Hava Kalitesi” modellemeleri, HEY Portal, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve diğer tüm “Bilişim Teknolojileri” araçları ile geliştirilmesi.
  2. Güney İç Anadolu, Ege, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 31 şehrin Temiz Hava Aksiyon Planları’nın (CAAPs) güncellenmesi.
  3. Kırsal bölgelerdeki emisyonu azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığı artırarak hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak önlem paketinin geliştirilmesi.