TR | ENG
Hava Kirleticileri ve Kaynakları
Partikül Madde (PM):
Mikron (µm) boyutunda ince partiküller. PM Kaynakları; ulaşım kaynaklı emisyonlar, yanma ve endüstriyel proseslerdir.

Yer seviyesi ozonu (O3):
Azot oksitler ve uçucu organik bileşiklerin güneş ışığı varlığında reaksiyona girmesi ile açığa çıkar.
Azot oksitler(NOx):
Araç motorlarından ve termik elektrik santrallerinden salındığı gibi, yanma sırasında da oluşan nitrojen dioksit dahil azot bileşikleri içermektedir.
Ağır metaller:
Enerji santrallerinde yanan (cıva) metal ve galvanik, atık yakma ve kömür saflaştırılması gibi endüstriyel süreçler sonucunda açığa çıkar.
Uçucu organik bileşikler:
Çözücüler, boyalar ve verniklerden yayılan bileşikler ve araba, egzoz ve benzin istasyonlarından, belirli endüstriyel proseslerden, tarımsal faaliyetlerden dolayı atmosfere salınırlar.
Amonyak (NH3):
Hayvan atıkları ve gübresinden atmosfere salınır.

Amonyak (NH3):
Hayvan atıkları ve gübresinden atmosfere salınır.
Karbonmonoksit (CO):
Karbonmonoksit, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam yanmaması sonucu oluşur.
Kükürtdioksit:
Fosil yakıtların yakılması ile açığa çıkar.