TR | ENG
Hava Kalitesinin Halk Sağlığı Açısından Önemi
Ortalama ağırlıkta bir insanın, ciğerlerinden her gün 11.000 litre fazla hava geçer. Bu miktar kişinin yaşına ve fiziksel aktivitesine göre farklılık gösterir. Solunumun kalitesi, insan metabolizmasının fonksiyonlarını yerine getirmede büyük bir etkendir.

Her yıl 3,5 milyon kişi hava kirliliğin etkileri nedeniyle ölüyor ve bu tüm ölümlerin yüzde 5’ni oluşturuyor.

Havadan gelen kirletici maddeler öncelikle insanın solunum sistemine girer. Kirleticiler akciğerleri geçerek dolaşım sistemine girerler ve bu nedenle diğer fizyolojik işlemlere zarar verirler.
Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılında dünyada 8 milyon insanın erken ölümüne sebep olan hava kirliliğini kanserin en önemli çevresel nedeni ilan etti.

Sadece çocuklar ve yaşlılar değil; hava kirliliğine maruz kalan herkesin kalp ve solunum yolu hastalıkları (astım, KOAH vb.), felç, kanser ve benzeri hastalıklara yakalanma ve erken ölüm riskinin arttığı artık biliniyor.

Öte yandan özellikle kalp ve solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin hava kirliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu ve hava kirliliğinin azaltılması halinde ölüm oranların da azalacağını ortaya koyuyor.
Hava Kirliliği pek çok sağlık sorununu etkiliyor:

Akciğer kanser vakalarında artış
Kronik astım krizi sıklığında artış
Göğüs daralması sıklığında artış
Öksürük/balgam sıklığında artış
Üst solunum sistemi akut bozukluğunda artış
Göz, burun ve boğaz tahribatında artış
Soluk alma kapasitesinde düşüş
Solunum sorunlarına bağlı artan ölüm oranı
Iş veriminde ve üretimde düşüş
Sağlık tedavi masraflarında artış
Hava kirliliği her yıl 3,7 milyon insanın ölümüne neden oluyor.
(WHO Hava Kirliliği Raporu/ 2016)